Volksuniversiteit Amstelland

Bestellijst

Geen bestellingen

Voorwaarden Volksuniversiteit Amstelland

Platform C | Volksuniversiteit Amstelland
Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk vanaf het verschijnen van de flyer of het programma-aanbod op onze website. Voor een geldige inschrijving dien je een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren met een betaling of machtiging tot betaling. Dit kan tijdens openingsuren aan de balie (handgeschreven formulier) of via de website (digitaal formulier).

Wijzen van betaling
-Pin: aan de administratiebalie.
-Contant: aan de administratiebalie.
-Eenmalige machtiging tot incasso: het bedrag wordt afgeschreven in de eerste week waarin de cursus start.
-iDeal: directe betaling via de website.
-Factuur: alleen mogelijk als het cursusgeld door een bedrijf betaald wordt, neem hiervoor contact op met de administratie.

Betaling in termijnen
Betaling in (maximaal 2) termijnen is mogelijk voor cursussen vanaf € 300, neem hiervoor contact op met de administratie.

Kortingen
Voorinschrijfkorting*: Bij inschrijving voor 1 augustus 2019 geldt een korting van 5% op het cursusbedrag.
Amstelveenpas: Op vertoon van een geldige Amstelveenpas ontvangen houders een korting van 50% op het cursusbedrag.
Studenten: Op vertoon van een geldige studentenpas ontvangen studenten een korting van 10% op het cursusbedrag.

*Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere kortingen of bij betaling per factuur.

BTW
Vermelde cursusprijzen zijn inclusief BTW, indien BTW van toepassing is.

Plaatsing en doorgaan cursussen
Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Een bevestiging van de inschrijving wordt per e-mail verstuurd zodra deze verwerkt is. Indien een cursus vol zit is Platform C | VUA gemachtigd het maximum aantal deelnemers met maximaal 2 te verhogen. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn heeft Platform C | VUA het recht een cursus te annuleren of alleen onder gewijzigde voorwaarden door te laten gaan.

Kosteloos annuleren
Kan alleen schriftelijk tot een week (7 dagen) voor aanvang van de cursus. Daarna is annuleren alleen mogelijk in geval van ernstige ziekte of verhuizing buiten de regio, een schriftelijk bewijs moet worden meegeleverd. De maximum restitutie is 50%.

Restitutie bij volboeking of annulering
Als een cursus is volgeboekt of geannuleerd zal de machtiging (tot incasso) worden ingetrokken c.q. het reeds betaalde cursusgeld binnen 14 dagen worden gerestitueerd. Indien Platform C | VUA zich genoodzaakt ziet een eenmaal gestarte cursus door onvoorziene omstandigheden te annuleren, zal restitutie naar rato plaatsvinden.

Kosten (les)materiaal
Kosten van (les)materiaal, zoals boeken, creatieve materialen of anderszins, zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Wij adviseren om pas over te gaan tot aanschaf van lesmateriaal/boeken als zeker is dat de cursus doorgaat. Zodra zeker is dat een cursus doorgaat ontvang je een (2e) bevestiging.

Toelating cursus
Men kan zich in principe voor alle cursussen inschrijven. Wel is de docent bevoegd een bindend advies te geven voor overplaatsing naar een andere cursus, als tijdens de eerste lessen blijkt dat de cursist niet het vereiste niveau heeft om de cursus binnen redelijke termijn te volgen. Cursisten die herhaaldelijk de les verstoren of huisregels overtreden kan de toegang tot de cursus worden geweigerd; er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie van het lesgeld plaats.

Cursusresultaat
Platform C | VUA kan niet garanderen dat een cursist het beoogde resultaat behaald. Echter, alles wordt in werk gesteld om de kwaliteit van de cursussen te waarborgen.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Volksuniversiteit Amstelland kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen aan personen en/of bezittingen, ook niet voor verlies van eigendommen tijdens activiteiten georganiseerd door of namens Platform C | Volksuniversiteit Amstelland.