Platform C haalt subsidie binnen voor cultuureducatie | Platform-C
Platform-C

Bestellijst

Geen bestellingen

Platform C haalt subsidie binnen voor cultuureducatie

maandag, 8 februari, 2021

 

Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie wijst Platform C voor 2021-2024 een subsidie van € 460.000 euro  toe. Het geld krijgt Platform C om het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) Amstelland uit te voeren. Dit programma heeft als doel om kinderen op de basisschool culturele vaardigheden mee te geven om binnen en buiten school in te zetten. Het wil deze onmisbare bagage aan álle kinderen meegeven, ongeacht leefomgeving of afkomst. De subsidie zorgt ervoor dat cultuureducatie in de regio Amstelland op niveau kan blijven en verder kan worden uitgebouwd.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert sinds 2013 met het programma CmK in kwalitatief hoogstaand en duurzaam cultuuronderwijs. De subsidie – een vervolg op twee eerdere vierjarige periodes – is onderdeel van het gelijknamige landelijke programma dat het ministerie van OCW samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) uitvoert. De aanvrager van de subsidie is altijd een culturele instelling die door provincie of gemeente wordt voorgedragen. Deze instelling is ook het aanspreekpunt en uitvoerder van het lokale programma. Platform C is dat voor de regio Amstelland: Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.
Directeur Platform C, Madeleine Heijligers: “We zijn blij dat we dankzij deze subsidie verder kunnen werken aan een kwalitatief hoog cultuuraanbod voor scholen. Het achterliggend idee is ook om, door de samenwerking tussen ons, de gemeente, scholen en het culturele veld, de cultuureducatie in deze regio op een hoger plan te brengen en voor de toekomst te borgen.  

Gemeente betaalt mee
Het Fonds Cultuurparticipatie verstrekt de subsidie op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag bijlegt. De gemeente Amstelveen subsidieert tot en met 2024 jaarlijks bijna € 72.000. “De gemeente vindt dit culturele programma belangrijk en is blij dat het voortgezet en uitgebreid kan worden. We dragen er daarom graag aan bij”, zegt wethouder Frank Berkhout (onderwijs en cultuureducatie). “Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen in de regio Amstelland verdienen het om daar toegang tot te krijgen. Dit programma maakt dat mogelijk.

Partners
Het projectplan CmK is tot stand gekomen met input van de vier betrokken gemeentes en van vertegenwoordigers van scholen en culturele instellingen uit de regio Amstelland. De komende vier jaar wordt er door alle partijen gewerkt aan de gezamenlijke ambities.

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
* Verplicht