ANBI en Federatiecultuur | Platform-C
Platform-C

Bestellijst

Geen bestellingen

ANBI en Federatiecultuur

Platform C is een stichting met een directeur/bestuurder en Raad van Toezicht. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Platform C heeft een ANBI Cultuurstatus en ontvangt subsidie van de gemeente Amstelveen. Het Financieel Verslag 2018 en het Ondernemingsplan 2019-2021 van Platform C kunt u hier downloaden.

KvK Amsterdam 41201303
OB-nummer NL0028.55.823.B.01

Raad van Toezicht
Platform C kent een Raad-van-Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden, die door de Raad zelf worden benoemd. Leden worden openbaar geworven naar een tevoren vastgelegd profiel. Zij worden steeds benoemd voor 3 jaar en kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd. De leden van de Raad zijn onbezoldigd. De verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en in een afzonderlijk reglement.

Leden
Samenstelling Raad van Toezicht Platform C per 1 januari 2021:

Peter de Groot

Kees Boef

Esther Janssen

Maureen Bal

Erna Versteegden

Aanmelden nieuwsbrief
* Verplicht